Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 14.10.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 85/15) 
 • Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda za izvršenje krivičnih sankcija („Sl. glasnik RS“, br. 85/15) 
 • Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu („Sl. glasnik RS“, br. 85/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88097
 • Službenih mišljenja: 12799
 • Sudske prakse: 7565
 • Modela akata: 656
 • Obrazaca: 24239
 • Podzakonskih akata: 64701
 • Prečišć. tekstova: 19509
 • Propisa CG: 1211
 • Propisa R.Srpske: 1614

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.