Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o upravljanju migracijama („Sl. glasnik RS“, br. 107/12)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 107/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/12)
 • Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 107/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65261
 • Službenih mišljenja: 11267
 • Sudske prakse: 6451
 • Modela akata: 537
 • Obrazaca: 16939
 • Podzakonskih akata: 47242
 • Prečišć. tekstova: 14319
 • Propisa CG: 852
 • Propisa R.Srpske: 1204

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.