Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl. glasnik RS“, br. 86/18) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 86/18) 
 • Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje („Sl. glasnik RS“, br. 86/18) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 86/18)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112653
 • Službenih mišljenja: 15472
 • Sudske prakse: 8830
 • Modela akata: 807
 • Obrazaca: 32249
 • Podzakonskih akata: 83321
 • Prečišć. tekstova: 25425
 • Propisa CG: 1689
 • Propisa R.Srpske: 2073

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.