Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Revidirana Fiskalna strategija za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 80/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 80/19)
 • Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 80/19)
 • Odluka o dopuni Kodeksa ponašanja državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 80/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120510
 • Službenih mišljenja: 16044
 • Sudske prakse: 9119
 • Modela akata: 830
 • Obrazaca: 34978
 • Podzakonskih akata: 89405
 • Prečišć. tekstova: 27097
 • Propisa CG: 1794
 • Propisa R.Srpske: 2175

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.