Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 136/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/20)
 • Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 136/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127710
 • Službenih mišljenja: 16537
 • Sudske prakse: 9422
 • Modela akata: 860
 • Obrazaca: 37388
 • Podzakonskih akata: 94698
 • Prečišć. tekstova: 28895
 • Propisa CG: 1892
 • Propisa R.Srpske: 2300

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.