Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 14.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 93/11)
 • Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 93/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59288
 • Službenih mišljenja: 10300
 • Sudske prakse: 5982
 • Modela akata: 488
 • Obrazaca: 14846
 • Podzakonskih akata: 42896
 • Prečišć. tekstova: 12790
 • Propisa CG: 736
 • Propisa R.Srpske: 1014

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.