Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 149/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 149/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 149/20)
 • Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama („Sl. glasnik RS“, br. 149/20)
 • Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka („Sl. glasnik RS“, br. 149/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 128404
 • Službenih mišljenja: 16558
 • Sudske prakse: 9443
 • Modela akata: 862
 • Obrazaca: 37675
 • Podzakonskih akata: 95226
 • Prečišć. tekstova: 29073
 • Propisa CG: 1895
 • Propisa R.Srpske: 2318

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.