Ekspert: poslednje izmene od 15.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 15.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Tarifa posebnih naknada organizacije za ostvarivanje reprografskih prava („Sl. glasnik RS“, br. 2/18) 
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 1/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 96/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105981
 • Službenih mišljenja: 15033
 • Sudske prakse: 8495
 • Modela akata: 769
 • Obrazaca: 30130
 • Podzakonskih akata: 78328
 • Prečišć. tekstova: 23816
 • Propisa CG: 1579
 • Propisa R.Srpske: 1949

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.