Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 15.02.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2013. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 14/13)
 • Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge („Sl. glasnik RS“, br. 14/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67229
 • Službenih mišljenja: 11417
 • Sudske prakse: 6526
 • Modela akata: 545
 • Obrazaca: 17485
 • Podzakonskih akata: 48627
 • Prečišć. tekstova: 14825
 • Propisa CG: 879
 • Propisa R.Srpske: 1271

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.