Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 15.02.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 11/16) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (“Sl. glasnik RS”, br. 11/16) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 11/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 90679
 • Službenih mišljenja: 13135
 • Sudske prakse: 7668
 • Modela akata: 666
 • Obrazaca: 25238
 • Podzakonskih akata: 66648
 • Prečišć. tekstova: 20132
 • Propisa CG: 1253
 • Propisa R.Srpske: 1651

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.