Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2021

Ekspert Internet je ažuriran 15.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine “Moć znanja” (sa Akcionim planom) (“Sl. glasnik RS”, br. 10/21)
 • Naredba o homologaciji sklopova zamenskih kočnih obloga, kočnih obloga doboš kočnica, diskova i doboša za motorna i priključna vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 10/21)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (“Sl. glasnik RS”, br. 10/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130044
 • Službenih mišljenja: 16596
 • Sudske prakse: 9494
 • Modela akata: 866
 • Obrazaca: 38159
 • Podzakonskih akata: 96547
 • Prečišć. tekstova: 29425
 • Propisa CG: 1904
 • Propisa R.Srpske: 2332

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.