Ekspert: poslednje izmene od 15.04.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 15.04.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Sl. glasnik RS“, br. 33/13)
 • Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 33/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 32/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 32/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68473
 • Službenih mišljenja: 11547
 • Sudske prakse: 6589
 • Modela akata: 555
 • Obrazaca: 17792
 • Podzakonskih akata: 49608
 • Prečišć. tekstova: 15058
 • Propisa CG: 889
 • Propisa R.Srpske: 1296

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.