Ekspert: poslednje izmene od 15.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 15.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja („Sl. glasnik RS“, br. 33/19) 
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 33/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 33/19) 
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 33/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116697
 • Službenih mišljenja: 15794
 • Sudske prakse: 8985
 • Modela akata: 818
 • Obrazaca: 33648
 • Podzakonskih akata: 86490
 • Prečišć. tekstova: 26274
 • Propisa CG: 1743
 • Propisa R.Srpske: 2115

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.