Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 15.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 41/11)
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke („Sl. glasnik RS“, br. 41/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 41/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56351
 • Službenih mišljenja: 9783
 • Sudske prakse: 5774
 • Modela akata: 441
 • Obrazaca: 13500
 • Podzakonskih akata: 40885
 • Prečišć. tekstova: 11868
 • Propisa CG: 666
 • Propisa R.Srpske: 916

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.