Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 15.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 83/20)
 • Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica („Sl. glasnik RS“, br. 83/20)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 83/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124999
 • Službenih mišljenja: 16327
 • Sudske prakse: 9281
 • Modela akata: 849
 • Obrazaca: 36449
 • Podzakonskih akata: 92687
 • Prečišć. tekstova: 28237
 • Propisa CG: 1836
 • Propisa R.Srpske: 2233

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.