Ekspert: poslednje izmene od 15.07.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 15.07.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 61/15)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem („Sl. glasnik RS“, br. 61/15)
 • Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike („Sl. glasnik RS“, br. 61/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86148
 • Službenih mišljenja: 12634
 • Sudske prakse: 7490
 • Modela akata: 646
 • Obrazaca: 23722
 • Podzakonskih akata: 63188
 • Prečišć. tekstova: 19094
 • Propisa CG: 1172
 • Propisa R.Srpske: 1589

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.