Ekspert: poslednje izmene od 15.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 15.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 49/19) 
 • Pravilnik o Fondu za solidarnu pomoć („Sl. glasnik RS“, br. 49/19) 
 • Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama („Sl. glasnik RS“, br. 49/19) 
 • Pravilnik o obrascu potvrde o zdravstvenoj ispravnosti (eng. Health Certificate) i potvrde o slobodnoj prodaji (eng. Free Sale Certificate) predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 49/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117911
 • Službenih mišljenja: 15871
 • Sudske prakse: 9028
 • Modela akata: 822
 • Obrazaca: 34052
 • Podzakonskih akata: 87447
 • Prečišć. tekstova: 26509
 • Propisa CG: 1755
 • Propisa R.Srpske: 2128

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.