Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 15.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Sl. glasnik RS“, br. 76/17) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS“, br. 76/17) 
 • Pravilnik o uslovima i normativima za planiranje i projektovanje stambenih zgrada i stanova u programima stambene podrške(„Sl. glasnik RS“, br. 76/17) 
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 76/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102431
 • Službenih mišljenja: 14802
 • Sudske prakse: 8348
 • Modela akata: 750
 • Obrazaca: 28911
 • Podzakonskih akata: 75585
 • Prečišć. tekstova: 22968
 • Propisa CG: 1486
 • Propisa R.Srpske: 1889

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.