Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 15.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 62/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, br. 62/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Sl. glasnik RS“, br. 62/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110748
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8744
 • Modela akata: 794
 • Obrazaca: 31516
 • Podzakonskih akata: 81847
 • Prečišć. tekstova: 25022
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2049

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.