Ekspert: poslednje izmene od 15.09.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 15.09.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 99/14)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 99/14)
 • Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 99/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 99/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78695
 • Službenih mišljenja: 12267
 • Sudske prakse: 7237
 • Modela akata: 614
 • Obrazaca: 21873
 • Podzakonskih akata: 57132
 • Prečišć. tekstova: 17742
 • Propisa CG: 1047
 • Propisa R.Srpske: 1515

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.