Ekspert: poslednje izmene od 15.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 15.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o dopunama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 108/14)
 • Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (“Sl. glasnik RS”, br. 108/14)
 • Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela (“Sl. glasnik RS”, br. 108/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Sl. glasnik RS”, br. 109/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79218
 • Službenih mišljenja: 12324
 • Sudske prakse: 7256
 • Modela akata: 619
 • Obrazaca: 21971
 • Podzakonskih akata: 57520
 • Prečišć. tekstova: 17863
 • Propisa CG: 1063
 • Propisa R.Srpske: 1528

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.