Ekspert: poslednje izmene od 15.10.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 15.10.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 75/18) 
 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Sl. glasnik RS“, br. 74/18) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 74/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111927
 • Službenih mišljenja: 15431
 • Sudske prakse: 8796
 • Modela akata: 805
 • Obrazaca: 32015
 • Podzakonskih akata: 82767
 • Prečišć. tekstova: 25261
 • Propisa CG: 1686
 • Propisa R.Srpske: 2069

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.