Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 15.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 106/21)
 • Zakon o Zaštitniku građana („Sl. glasnik RS“, br. 105/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 105/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (U PRIMENI: od 17. maja 2023. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 105/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (U PRIMENI: od 17. februara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 105/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135924
 • Službenih mišljenja: 16916
 • Sudske prakse: 9733
 • Modela akata: 889
 • Obrazaca: 39979
 • Podzakonskih akata: 101054
 • Prečišć. tekstova: 30807
 • Propisa CG: 1985
 • Propisa R.Srpske: 2465

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.