Ekspert: poslednje izmene od 15.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 15.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 132/14)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 135/14)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 132/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80591
 • Službenih mišljenja: 12382
 • Sudske prakse: 7328
 • Modela akata: 627
 • Obrazaca: 22240
 • Podzakonskih akata: 58549
 • Prečišć. tekstova: 18204
 • Propisa CG: 1084
 • Propisa R.Srpske: 1538

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.