Ekspert: poslednje izmene od 15.12.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 15.12.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica („Sl. glasnik RS“, br. 122/21)
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 121/21)
 • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 118/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 118/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 118/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136767
 • Službenih mišljenja: 16934
 • Sudske prakse: 9759
 • Modela akata: 892
 • Obrazaca: 40281
 • Podzakonskih akata: 101714
 • Prečišć. tekstova: 30994
 • Propisa CG: 2021
 • Propisa R.Srpske: 2477

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.