Ekspert: poslednje izmene od 16.03.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 16.03.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 16/11)
  • Zakon o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 16/11) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

  • Propisa: 54380
  • Službenih mišljenja: 9389
  • Sudske prakse: 5608
  • Modela akata: 396
  • Podzakonskih akata: 39353
  • Prečišć. tekstova: 11452
  • Propisa CG: 639
  • Propisa R.Srpske: 862

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.