Ekspert: poslednje izmene od 16.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 16.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad („Sl. glasnik RS“, br. 25/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Sl. glasnik RS“, br. 24/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja („Sl. glasnik RS“, br. 24/20)
 • Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 23/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123267
 • Službenih mišljenja: 16251
 • Sudske prakse: 9225
 • Modela akata: 838
 • Obrazaca: 35787
 • Podzakonskih akata: 91535
 • Prečišć. tekstova: 27709
 • Propisa CG: 1823
 • Propisa R.Srpske: 2203

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.