Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 16.04.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo („Sl. glasnik RS“, br. 40/14)
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 40/14)
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 40/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 75986
 • Službenih mišljenja: 12027
 • Sudske prakse: 7087
 • Modela akata: 600
 • Obrazaca: 21142
 • Podzakonskih akata: 55095
 • Prečišć. tekstova: 17067
 • Propisa CG: 999
 • Propisa R.Srpske: 1461

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.