Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 16.05.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o advokaturi („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 55625
 • Službenih mišljenja: 9625
 • Sudske prakse: 5718
 • Modela akata: 412
 • Obrazaca: 13287
 • Podzakonskih akata: 40326
 • Prečišć. tekstova: 11700
 • Propisa CG: 656
 • Propisa R.Srpske: 901

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.