Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 16.05.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Sl. glasnik RS“, br. 57/22)
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo („Sl. glasnik RS“, br. 57/22)
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 56/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 140671
 • Službenih mišljenja: 17129
 • Sudske prakse: 9860
 • Modela akata: 904
 • Obrazaca: 41339
 • Podzakonskih akata: 104732
 • Prečišć. tekstova: 31859
 • Propisa CG: 2109
 • Propisa R.Srpske: 2566

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.