Ekspert: poslednje izmene od 16.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 16.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o određivanju broja izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 61/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 61/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77038
 • Službenih mišljenja: 12163
 • Sudske prakse: 7169
 • Modela akata: 607
 • Obrazaca: 21499
 • Podzakonskih akata: 55842
 • Prečišć. tekstova: 17373
 • Propisa CG: 1025
 • Propisa R.Srpske: 1480

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.