Ekspert: poslednje izmene od 16.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 16.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o Nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta („Sl. glasnik RS“, br. 53/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 53/18) 
 • Pravilnik o prehrambenim aditivima („Sl. glasnik RS“, br. 53/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109965
 • Službenih mišljenja: 15335
 • Sudske prakse: 8713
 • Modela akata: 792
 • Obrazaca: 31231
 • Podzakonskih akata: 81240
 • Prečišć. tekstova: 24858
 • Propisa CG: 1656
 • Propisa R.Srpske: 2024

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.