Ekspert: poslednje izmene od 16.08.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 16.08.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ („Sl. glasnik RS“, br. 79/21)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 79/21)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 79/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134109
 • Službenih mišljenja: 16865
 • Sudske prakse: 9631
 • Modela akata: 881
 • Obrazaca: 39213
 • Podzakonskih akata: 99671
 • Prečišć. tekstova: 30377
 • Propisa CG: 1951
 • Propisa R.Srpske: 2404

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.