Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 16.09.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o vojnoj legitimaciji („Sl. glasnik RS“, br. 79/15)
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/15)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 78/15)
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Sl. glasnik RS“, br. 78/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87412
 • Službenih mišljenja: 12684
 • Sudske prakse: 7524
 • Modela akata: 652
 • Obrazaca: 24067
 • Podzakonskih akata: 64162
 • Prečišć. tekstova: 19379
 • Propisa CG: 1192
 • Propisa R.Srpske: 1602

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.