Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 64/19)
 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 64/19)
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi (grad Beograd) („Sl. list grada Beograda“, br. 74/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119177
 • Službenih mišljenja: 15971
 • Sudske prakse: 9071
 • Modela akata: 827
 • Obrazaca: 34571
 • Podzakonskih akata: 88369
 • Prečišć. tekstova: 26818
 • Propisa CG: 1783
 • Propisa R.Srpske: 2146

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.