Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o računovodstvu (NA SNAZI: od 1. januara 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 73/19)
 • Zakon o reviziji (NA SNAZI: od 1. januara 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 73/19)
 • Zakon o kontroli državne pomoći (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 73/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita („Sl. glasnik RS“, br. 73/19)
 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 73/19)
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 73/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119743
 • Službenih mišljenja: 16025
 • Sudske prakse: 9097
 • Modela akata: 829
 • Obrazaca: 34745
 • Podzakonskih akata: 88804
 • Prečišć. tekstova: 26951
 • Propisa CG: 1791
 • Propisa R.Srpske: 2157

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.