Ekspert: poslednje izmene od 16.11.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 16.11.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima („Sl. glasnik RS“, br. 84/11)
 • Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o visini depozita velikih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 84/11)
 • Pravilnik o uslovima pristupa i korišćenju podataka iz javnog telefonskog imenika („Sl. glasnik RS“, br. 84/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58823
 • Službenih mišljenja: 10232
 • Sudske prakse: 5951
 • Modela akata: 483
 • Obrazaca: 14653
 • Podzakonskih akata: 42579
 • Prečišć. tekstova: 12659
 • Propisa CG: 724
 • Propisa R.Srpske: 1002

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.