Ekspert: poslednje izmene od 16.11.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 16.11.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl. glasnik RS“, br. 92/16) 
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 91/16) 
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Sl. glasnik RS“, br. 91/16) 
 • Odluka o dopuni Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva(„Sl. glasnik RS“, br. 91/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96148
 • Službenih mišljenja: 14177
 • Sudske prakse: 8024
 • Modela akata: 699
 • Obrazaca: 27157
 • Podzakonskih akata: 70800
 • Prečišć. tekstova: 21421
 • Propisa CG: 1391
 • Propisa R.Srpske: 1798

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.