Ekspert: poslednje izmene od 16.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 16.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 109/13)
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2014. godini („Sl. glasnik RS“, br. 109/13)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 109/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73296
 • Službenih mišljenja: 11870
 • Sudske prakse: 6952
 • Modela akata: 588
 • Obrazaca: 20063
 • Podzakonskih akata: 53073
 • Prečišć. tekstova: 16351
 • Propisa CG: 956
 • Propisa R.Srpske: 1397

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.