Ekspert: poslednje izmene od 16.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti elektronskih komunikacija („Sl. glasnik RS“, br. 87/19)
 • Pravilnik o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS“, br. 87/19)
 • Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 87/19)
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini („Sl. glasnik RS“, br. 87/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121229
 • Službenih mišljenja: 16095
 • Sudske prakse: 9169
 • Modela akata: 832
 • Obrazaca: 35228
 • Podzakonskih akata: 89934
 • Prečišć. tekstova: 27283
 • Propisa CG: 1798
 • Propisa R.Srpske: 2182

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.