Ekspert: poslednje izmene od 17.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 17.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 3/22)
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 3/22)
 • Spisak ovlašćenih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 3/22)
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata („Sl. glasnik RS“, br. 3/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 137942
 • Službenih mišljenja: 16951
 • Sudske prakse: 9764
 • Modela akata: 895
 • Obrazaca: 40477
 • Podzakonskih akata: 102608
 • Prečišć. tekstova: 31271
 • Propisa CG: 2033
 • Propisa R.Srpske: 2481

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.