Ekspert: poslednje izmene od 17.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 17.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil („Sl. glasnik RS“, br. 12/20)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad („Sl. glasnik RS“, br. 12/20)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja (U PRIMENI: od 1. juna 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 12/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122542
 • Službenih mišljenja: 16144
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35616
 • Podzakonskih akata: 90937
 • Prečišć. tekstova: 27582
 • Propisa CG: 1818
 • Propisa R.Srpske: 2193

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.