Ekspert: poslednje izmene od 17.03.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 17.03.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova („Sl. glasnik RS“, br. 28/14)
 • Program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor („Sl. glasnik RS“, br. 28/14)
 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 29/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 75310
 • Službenih mišljenja: 11982
 • Sudske prakse: 7042
 • Modela akata: 595
 • Obrazaca: 20863
 • Podzakonskih akata: 54600
 • Prečišć. tekstova: 16896
 • Propisa CG: 988
 • Propisa R.Srpske: 1444

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.