Ekspert: poslednje izmene od 17.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 17.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Sl. glasnik RS“, br. 22/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 22/21)
 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 21/21)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana (za obračunski period januar-jun 2021. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 21/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130698
 • Službenih mišljenja: 16619
 • Sudske prakse: 9509
 • Modela akata: 868
 • Obrazaca: 38249
 • Podzakonskih akata: 97086
 • Prečišć. tekstova: 29541
 • Propisa CG: 1905
 • Propisa R.Srpske: 2343

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.