Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 17.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 56/20)
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 56/20)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko („Sl. glasnik RS“, br. 56/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124068
 • Službenih mišljenja: 16273
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36107
 • Podzakonskih akata: 92042
 • Prečišć. tekstova: 27967
 • Propisa CG: 1829
 • Propisa R.Srpske: 2219

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.