Ekspert: poslednje izmene od 17.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 17.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka („Sl. glasnik RS“, br. 41/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd („Sl. glasnik RS“, br. 41/19) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 41/19) 
 • Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta („Sl. glasnik RS“, br. 41/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117304
 • Službenih mišljenja: 15833
 • Sudske prakse: 9005
 • Modela akata: 820
 • Obrazaca: 33872
 • Podzakonskih akata: 86967
 • Prečišć. tekstova: 26393
 • Propisa CG: 1747
 • Propisa R.Srpske: 2122

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.