Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 17.08.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi („Sl. glasnik RS“, br. 70/15)
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Sl. glasnik RS“, br. 70/15)
 • Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 68/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86655
 • Službenih mišljenja: 12655
 • Sudske prakse: 7509
 • Modela akata: 649
 • Obrazaca: 23889
 • Podzakonskih akata: 63551
 • Prečišć. tekstova: 19235
 • Propisa CG: 1178
 • Propisa R.Srpske: 1596

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.