Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 17.08.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Sl. glasnik RS“, br. 69/16) 
 • Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju banaka („Sl. glasnik RS“, br. 69/16) 
 • Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 68/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94188
 • Službenih mišljenja: 13734
 • Sudske prakse: 7913
 • Modela akata: 689
 • Obrazaca: 26467
 • Podzakonskih akata: 69308
 • Prečišć. tekstova: 20959
 • Propisa CG: 1324
 • Propisa R.Srpske: 1751

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.