Ekspert: poslednje izmene od 17.09.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 17.09.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 100/14)
 • Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 100/14)
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja („Sl. glasnik RS“, br. 100/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78738
 • Službenih mišljenja: 12267
 • Sudske prakse: 7240
 • Modela akata: 614
 • Obrazaca: 21886
 • Podzakonskih akata: 57169
 • Prečišć. tekstova: 17748
 • Propisa CG: 1047
 • Propisa R.Srpske: 1517

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.