Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 17.10.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 76/11)
 • Odluka (o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2012. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 76/11)
 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu koje su zabranjene za upotrebu pre i za vreme vožnje („Sl. glasnik RS“, br. 76/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58322
 • Službenih mišljenja: 10149
 • Sudske prakse: 5911
 • Modela akata: 465
 • Obrazaca: 14513
 • Podzakonskih akata: 42265
 • Prečišć. tekstova: 12521
 • Propisa CG: 707
 • Propisa R.Srpske: 982

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.